Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:SoU27 13 juni 2013 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet
Debatt om förslag 2012/13:KrU4 13 juni 2013 Mål för friluftslivspolitiken
Debatt om förslag 2012/13:SfU10 13 juni 2013 Metoder för bedömning av arbetsförmåga
Debatt om förslag 2012/13:SfU8 13 juni 2013 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare
Debatt om förslag 2012/13:KrU9 12 juni 2013 Kulturmiljöns mångfald
Debatt om förslag 2012/13:UbU7 12 juni 2013 Skolväsendet
Debatt om förslag 2012/13:UU10 10 juni 2013 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012
Debatt om förslag 2012/13:FiU38 5 juni 2013 Ägarstyrningen av SBAB
Debatt om förslag 2012/13:UbU15 5 juni 2013 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.