Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:SfU25 1 april 2020 Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring
Debatt om förslag 2019/20:SfU16 1 april 2020 Medborgarskap
Debatt om förslag 2019/20:SfU14 19 februari 2020 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget
Debatt om förslag 2019/20:SfU13 19 februari 2020 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro
Debatt om förslag 2019/20:UU6 22 januari 2020 Sveriges feministiska utrikespolitik
Debatt om förslag 2019/20:SfU4 17 december 2019 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2019/20:UU4 13 december 2019 Arbetet i frågor som rör Kina