Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2011/12:SoU24 19 september 2012 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler
Öppen utfrågning 18 september 2012 penningpolitiken
Öppen utfrågning 17 september 2012 Sverige och den europeiska terminen.
Interpellationsdebatt 2011/12:449 av Hultqvist, Peter (S) 13 september 2012 Järnvägsinvesteringar
Interpellationsdebatt 2011/12:448 av Forslund, Kenneth G (S) 13 september 2012 Tobaksdirektivet
Interpellationsdebatt 2011/12:444 av Johansson, Lars (S) 13 september 2012 Trängselskatt för utländska fordon
Interpellationsdebatt 2011/12:445 av Johansson, Lars (S) 13 september 2012 Tonnageskatt eller utflaggning
Interpellationsdebatt 2011/12:434 av Jakobsson, Leif (S) 13 september 2012 Tonnageskatt och utflaggning
Interpellationsdebatt 2011/12:441 av Green, Monica (S) 13 september 2012 Falska F-skattsedlar
Interpellationsdebatt 2011/12:433 av Jakobsson, Leif (S) 13 september 2012 F-skatt
Interpellationsdebatt 2011/12:446 av Green, Monica (S) 6 september 2012 Stulen identitet