Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2011/12:SoU24 19 september 2012 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler
Öppen utfrågning 18 september 2012 penningpolitiken
Öppen utfrågning 17 september 2012 Sverige och den europeiska terminen.
Avslutning 20 juni 2012 Avslutning
Debatt om förslag 2011/12:FiU20 20 juni 2012 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2011/12:FöU9 19 juni 2012 Försvarets logistik
Debatt om förslag 2011/12:MJU24 19 juni 2012 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket
Debatt om förslag 2011/12:FiU22 19 juni 2012 Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor
Debatt om förslag 2011/12:FiU28 19 juni 2012 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011