Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2011/12:SoU24 19 september 2012 Beslut
Debatt om förslag 2011/12:SoU24 19 september 2012 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler
Öppen utfrågning 18 september 2012 penningpolitiken
Öppen utfrågning 17 september 2012 Sverige och den europeiska terminen.
Beslut 2011/12:FiU20 20 juni 2012 Beslut
Beslut 2011/12:FöU9 20 juni 2012 Beslut
Beslut 2011/12:MjU24 20 juni 2012 Beslut
Debatt om förslag 2011/12:FiU20 20 juni 2012 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2011/12:FöU9 19 juni 2012 Försvarets logistik
Beslut 2011/12:JuU26 19 juni 2012 Beslut
Beslut 2011/12:FiU22 19 juni 2012 Beslut