Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:NU24 17 juni 2013 Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030
Debatt om förslag 2012/13:NU22 17 juni 2013 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt
Debatt om förslag 2012/13:NU21 17 juni 2013 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt
Debatt om förslag 2012/13:NU11 25 april 2013 Näringspolitiska frågor
Debatt om förslag 2012/13:NU16 24 april 2013 Naturgasfrågor
Debatt om förslag 2012/13:NU12 24 april 2013 Prövning av nätkoncession
Debatt om förslag 2012/13:NU17 17 april 2013 Energipolitiska frågor
Debatt om förslag 2012/13:NU13 17 april 2013 Handelspolitiska frågor
Debatt om förslag 2012/13:NU14 20 mars 2013 Mineralpolitiska frågor
Debatt om förslag 2012/13:NU8 6 mars 2013 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag