Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:NU13 25 mars 2020 Regional tillväxtpolitik
Debatt om förslag 2019/20:NU12 25 mars 2020 Näringspolitik
Debatt om förslag 2019/20:NU11 11 mars 2020 Mineralpolitik
Debatt om förslag 2019/20:NU10 11 mars 2020 Elmarknadsfrågor
Debatt om förslag 2019/20:NU4 15 januari 2020 Statliga företag
Debatt om förslag 2019/20:NU1 16 december 2019 Utgiftsområde 24 Näringsliv
Debatt om förslag 2019/20:NU2 12 december 2019 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Debatt om förslag 2019/20:NU3 11 december 2019 Utgiftsområde 21 Energi
Debatt om förslag 2019/20:NU7 23 oktober 2019 Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen
Debatt om förslag 2019/20:NU6 23 oktober 2019 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet
Debatt om förslag 2019/20:NU5 23 oktober 2019 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum