Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:KrU1 5 december 2019 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Debatt om förslag 2019/20:UU1 4 december 2019 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Debatt om förslag 2019/20:UFöU3 4 december 2019 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Debatt om förslag 2019/20:SkU15 4 december 2019 Sänkt skatt på drivmedel
Debatt om förslag 2019/20:SkU12 4 december 2019 Skatt på avfallsförbränning
Debatt om förslag 2019/20:SkU11 4 december 2019 Anstånd med kupongskatt i vissa fall
Debatt om förslag 2019/20:SkU1 4 december 2019 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Debatt om förslag 2019/20:KU1 4 december 2019 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Statsministerns frågestund 28 november 2019 Statsministerns frågestund
Debatt om förslag 2019/20:CU5 28 november 2019 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag