Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:UbU4 21 november 2019 Etikprövning av forskning - tydligare regler och skärpta straff
Debatt om förslag 2019/20:KrU3 20 november 2019 Det kyrkliga kulturarvet
Debatt om förslag 2019/20:SfU9 20 november 2019 Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet
Debatt om förslag 2019/20:JuU10 20 november 2019 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
Debatt om förslag 2019/20:JuU6 20 november 2019 Brott mot förtroendevalda
Debatt om förslag 2019/20:FiU18 20 november 2019 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Debatt om förslag 2019/20:UbU3 14 november 2019 Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor
Debatt om förslag 2019/20:KrU4 14 november 2019 Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning
Debatt om förslag 2019/20:FiU15 14 november 2019 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism