Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 18 000 videos från 2001 och framåt. Just nu pågår ett omfattande arbete med att modernisera tekniken för webb-tv. Det innebär att äldre video inte kommer att finnas tillgängligt under en period.

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 18 000 videos från 2001 och framåt. Just nu pågår ett omfattande arbete med att modernisera tekniken för webb-tv. Det innebär att äldre video inte kommer att finnas tillgängligt under en period.

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2019/20:FiU30 17 juni 2020 Årsredovisning för staten 2019
Debatt om förslag 2019/20:FiU50 16 juni 2020 Ny associationsrätt för medlemsbanker
Debatt om förslag 2019/20:FiU46 16 juni 2020 Riksrevisionens rapport om Svenska skeppshypotekskassan
Debatt om förslag 2019/20:FiU45 16 juni 2020 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015-2019
Debatt om förslag 2019/20:FiU24 16 juni 2020 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2017-2019
Debatt om förslag 2019/20:FiU21 16 juni 2020 Vårändringsbudget för 2020