Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:NU20 23 juni 2020 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd
Debatt om förslag 2019/20:FiU20 16 juni 2020 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2019/20:NU17 27 maj 2020 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn