Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2014/15:UbU13 11 juni 2015 Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning
Debatt om förslag 2014/15:UbU11 20 maj 2015 Skolväsendet
Debatt om förslag 2014/15:UbU6 22 april 2015 Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång
Debatt om förslag 2014/15:UbU12 9 april 2015 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2014/15:UbU10 9 april 2015 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2014/15:SfU11 8 april 2015 Migration
Debatt om förslag 2014/15:SfU10 25 mars 2015 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga
Debatt om förslag 2014/15:UbU3 18 mars 2015 Möjligheter till fjärrundervisning
Debatt om förslag 2014/15:UbU4 12 mars 2015 Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus
Debatt om förslag 2014/15:UbU9 12 mars 2015 Grundskolan
Debatt om förslag 2014/15:UbU8 5 mars 2015 Förskolan