Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Inledning (EJ kammaren) 15 juni 2010 inledning
Inledning (EJ kammaren) 14 maj 2010 inledning
Inledning (EJ kammaren) 22 mars 2010 inledning
Utrikespolitisk debatt 17 februari 2010 Utrikespolitisk debatt
Inledning (EJ kammaren) 2 november 2009 inledning
Inledning (EJ kammaren) 26 april 2007 inledning
Presskonferens 28 november 2006 Utvärdering av penningpolitiken 1995-2005
Regeringsförklaring 6 oktober 2006 Regeringsförklaring
Presskonferens 19 september 2006 Presskonferens om regeringsbildning.