Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Inledning (EJ kammaren) 26 april 2007 inledning
Presskonferens 28 november 2006 Utvärdering av penningpolitiken 1995-2005
Allmänpolitisk debatt 10 november 2006 Allmänpolitisk debatt
Allmänpolitisk debatt 9 november 2006 Allmänpolitisk debatt
Allmänpolitisk debatt 8 november 2006 Allmänpolitisk debatt
Regeringsförklaring 6 oktober 2006 Regeringsförklaring
Presskonferens 19 september 2006 Presskonferens om regeringsbildning.
Allmänpolitisk debatt 12 oktober 2005 Allmänpolitisk debatt