Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:AU2 16 december 2020 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Debatt om förslag 2020/21:MJU1 15 december 2020 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Debatt om förslag 2020/21:AU1 14 december 2020 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Debatt om förslag 2020/21:MJU2 10 december 2020 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Debatt om förslag 2020/21:SkU13 2 december 2020 Pausad BNP-indexering för drivmedel
Debatt om förslag 2020/21:SkU1 2 december 2020 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Debatt om förslag 2020/21:MJU4 26 november 2020 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter
Debatt om förslag 2020/21:MJU3 26 november 2020 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar
Debatt om förslag 2020/21:MJU5 26 november 2020 Skyddsjakt på varg