Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2020/21:SkU37 29 september 2021 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022
Debatt om förslag 2020/21:MJU23 21 juni 2021 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019
Debatt om förslag 2020/21:MJU22 21 juni 2021 Utfodring av vilt
Debatt om förslag 2020/21:SkU35 2 juni 2021 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
Debatt om förslag 2020/21:SkU34 2 juni 2021 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland
Debatt om förslag 2020/21:SkU31 2 juni 2021 Riksrevisionens rapport om särskild löneskatt för äldre
Debatt om förslag 2020/21:SkU28 2 juni 2021 Justerad beräkning av bilförmån
Debatt om förslag 2020/21:MJU19 27 maj 2021 Cirkulär ekonomi
Debatt om förslag 2020/21:MJU18 27 maj 2021 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Debatt om förslag 2020/21:MJU20 20 maj 2021 Reduktionsplikt för flygfotogen