Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Beskattning av uthyrning av vårdpersonal
Debatt om förslag 2018/19:SkU25 18 juni 2019 Beskattning av uthyrning av vårdpersonal
Stillbild från Debatt om förslag: Miljömålen – med sikte på framtiden
Debatt om förslag 2018/19:MJU18 13 juni 2019 Miljömålen – med sikte på framtiden
Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Debatt om förslag 2018/19:MJU17 13 juni 2019 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Stillbild från Debatt om förslag: Redovisning av skatteutgifter 2019
Debatt om förslag 2018/19:SkU23 12 juni 2019 Redovisning av skatteutgifter 2019
Stillbild från Debatt om förslag: Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter
Debatt om förslag 2018/19:MJU16 5 juni 2019 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter
Stillbild från Debatt om förslag: Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
Debatt om förslag 2018/19:SkU21 28 maj 2019 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
Stillbild från Debatt om förslag: Höjt tak för RUT-avdrag
Debatt om förslag 2018/19:SkU20 28 maj 2019 Höjt tak för RUT-avdrag
Stillbild från Debatt om förslag: Vissa inkomstskatteändringar
Debatt om förslag 2018/19:SkU19 28 maj 2019 Vissa inkomstskatteändringar
Stillbild från Debatt om förslag: Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon
Debatt om förslag 2018/19:MJU15 28 maj 2019 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon
Stillbild från Debatt om förslag: Avskaffad särskild löneskatt för äldre
Debatt om förslag 2018/19:SkU18 15 maj 2019 Avskaffad särskild löneskatt för äldre
Stillbild från Debatt om förslag: Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid
Debatt om förslag 2018/19:MJU14 9 maj 2019 Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid