Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:SoU13 20 juni 2017 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk
Debatt om förslag 2016/17:MJU23 19 juni 2017 En livsmedelsstrategi för Sverige
Debatt om förslag 2016/17:SoU18 15 juni 2017 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Debatt om förslag 2016/17:SkU33 15 juni 2017 Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns
Debatt om förslag 2016/17:SoU21 14 juni 2017 Driftsformer för universitetssjukhus
Debatt om förslag 2016/17:MJU24 14 juni 2017 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
Debatt om förslag 2016/17:SkU32 7 juni 2017 Redovisning av skatteutgifter 2017
Debatt om förslag 2016/17:MJU22 31 maj 2017 Övergripande miljöfrågor