Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppet seminarium 31 maj 2012 EU:s utstationeringspaket
Öppet seminarium 24 maj 2012 Arbetsmarknadspolitik i kommunerna
Öppet seminarium 25 april 2012 Stockholm + 40: Ministerdialog
Öppet seminarium 29 mars 2012 Statlig styrning och ansvarsutkrävande
Öppet seminarium 26 januari 2012 Riksdagens framtidsdag - seminarium 2
Öppet seminarium 26 januari 2012 Riksdagens framtidsdag - seminarium 3
Öppet seminarium 26 januari 2012 Riksdagens framtidsdag - gemensam inledning
Öppet seminarium 13 december 2011 Fredspristagare besöker riksdagen
Öppet seminarium 13 oktober 2011 EU, euron och krisen