Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:101 av Solveig Zander (C) 15 november 2019 Rättvisande och förutsebart inkomstunderlag i socialförsäkringarna
Interpellationsdebatt 2019/20:92 av Linda Lindberg (SD) 15 november 2019 Stöd under graviditeten
Interpellationsdebatt 2019/20:90 av Julia Kronlid (SD) 15 november 2019 En humanare sjukförsäkring
Interpellationsdebatt 2019/20:93 av David Josefsson (M) 15 november 2019 Migrationsdomstolar och handläggningstider
Interpellationsdebatt 2019/20:74 av Katarina Brännström (M) 15 november 2019 Brott mot välfärden
Interpellationsdebatt 2019/20:81 av Edward Riedl (M) 15 november 2019 Nytt regemente till Umeå
Beslut 2019/20:KrU4 14 november 2019 Beslut
Beslut 2019/20:JuU7 14 november 2019 Beslut
Frågestund 14 november 2019 Frågestund
Debatt om förslag 2019/20:UbU3 14 november 2019 Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor
Debatt om förslag 2019/20:KrU4 14 november 2019 Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning