Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:FöU1 11 december 2019 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Öppet sammanträde 11 december 2019 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Debatt om förslag 2019/20:UU2 11 december 2019 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Debatt om förslag 2019/20:JuU1 11 december 2019 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Debatt om förslag 2019/20:KU4 11 december 2019 Översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)
Interpellationsdebatt 2019/20:182 av Jan Ericson (M) 10 december 2019 Kommunsektorns ekonomiska problem
Interpellationsdebatt 2019/20:135 av Karin Rågsjö (V) 10 december 2019 Sjukvårdens ekonomi
Interpellationsdebatt 2019/20:128 av Ulla Andersson (V) 10 december 2019 Nedskärningar i sjukvården
Interpellationsdebatt 2019/20:124 av Karin Rågsjö (V) 10 december 2019 Särskilda köer till svensk sjukvård
Öppen utfrågning 10 december 2019 Öppen utfrågning om kvinnor, fred och säkerhet
Interpellationsdebatt 2019/20:160 av Gudrun Brunegård (KD) 9 december 2019 Religiös propaganda som läromedel
Interpellationsdebatt 2019/20:148 av Ann-Sofie Alm (M) 6 december 2019 Måluppfyllnad i livsmedelsstrategin