Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Interpellationsdebatt 2020/21:808 av Alexandra Anstrell (M) 21 september 2021 Svenska Jägareförbundets uppdrag att sköta jakt- och viltvård
Interpellationsdebatt 2020/21:875 av Jörgen Berglund (M) 17 september 2021 Kostnader för ERTMS
Interpellationsdebatt 2020/21:897 av Jörgen Grubb (SD) 17 september 2021 Ideella föreningars läxhjälpsstöd
Interpellationsdebatt 2020/21:885 av Kristina Axén Olin (M) 17 september 2021 Simundervisningen i skolan
Interpellationsdebatt 2020/21:898 av Roger Haddad (L) 16 september 2021 Utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden
Interpellationsdebatt 2020/21:895 av Tobias Andersson (SD) 16 september 2021 Ökning av telefonsamtalen till Bris
Interpellationsdebatt 2020/21:883 av Hans Rothenberg (M) 16 september 2021 Tystnadskultur i Sveriges kommuner
Frågestund 16 september 2021 Frågestund
Interpellationsdebatt 2020/21:884 av Kristina Axén Olin (M) 16 september 2021 Konvertering av utländska betyg
Interpellationsdebatt 2020/21:888 av Tobias Andersson (SD) 16 september 2021 Återvändande afghaner