Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2018/19:272 av Jan Ericson (M) 24 september 2019 Skattebelastningen på privatbilismen
Öppen utfrågning 24 september 2019 Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken
Interpellationsdebatt 2018/19:313 av Lorena Delgado Varas (V) 20 september 2019 Handelsavtalet med Mercosur
Interpellationsdebatt 2018/19:319 av Christer Nylander (L) 20 september 2019 Statens stöd till trossamfund
Interpellationsdebatt 2018/19:308 av Mikael Oscarsson (KD) 20 september 2019 Lagstiftningen kring könsdysfori
Interpellationsdebatt 2018/19:309 av Ludvig Aspling (SD) 20 september 2019 Diplomatiska garantier
Frågestund 19 september 2019 Frågestund
Interpellationsdebatt 2018/19:315 av Roger Haddad (L) 19 september 2019 Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov
Interpellationsdebatt 2018/19:305 av Fredrik Malm (L) 19 september 2019 Markering av Irans övergrepp mot hbtq-personer