Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2020/21:MJU15 28 april 2021 Beslut
Beslut 2020/21:SfU21 28 april 2021 Beslut
Debatt om förslag 2020/21:CU12 28 april 2021 Konsumenträtt
Debatt om förslag 2020/21:CU10 28 april 2021 Ersättningsrätt och insolvensrätt
Debatt om förslag 2020/21:TU9 28 april 2021 Väg- och fordonsfrågor
Debatt om förslag 2020/21:TU11 28 april 2021 Transportstyrelsens olycksdatabas
Debatt om förslag 2020/21:SoU37 28 april 2021 Vaccininköp och vaccinleveranser
Interpellationsdebatt 2020/21:641 av Markus Wiechel (SD) 27 april 2021 Identitetspolitisk diskriminering
Interpellationsdebatt 2020/21:649 av Joar Forssell (L) 27 april 2021 Utsläppsgränser i EU:s taxonomi
Interpellationsdebatt 2020/21:657 av Kjell-Arne Ottosson (KD) 27 april 2021 Det allmänna uppdraget
Interpellationsdebatt 2020/21:653 av Alexandra Anstrell (M) 27 april 2021 Handelstillstånd för sälprodukter