Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:236 av Arin Karapet (M) 6 februari 2020 Amnesti
Interpellationsdebatt 2019/20:235 av Arin Karapet (M) 6 februari 2020 Återvändande
Interpellationsdebatt 2019/20:231 av Roger Haddad (L) 6 februari 2020 Sveriges nationella arbete mot inhemsk extremism
Interpellationsdebatt 2019/20:224 av Kjell Jansson (M) 6 februari 2020 Stärkt äganderätt
Beslut 2019/20:UbU7 5 februari 2020 Beslut
Beslut 2019/20:AU6 5 februari 2020 Beslut
Beslut 2019/20:AU5 5 februari 2020 Beslut
Beslut 2019/20:TU6 5 februari 2020 Beslut
Debatt om förslag 2019/20:UbU7 5 februari 2020 Grundsärskolans kunskapsuppdrag
Debatt om förslag 2019/20:AU6 5 februari 2020 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete
Debatt om förslag 2019/20:TU6 5 februari 2020 Yrkestrafik och taxi