Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2005/06:369 av Westerberg, Per (m) 8 juni 2006 Vattenfall och konkurrensen på elmarknaden
Interpellationsdebatt 2005/06:362 av Bill, Per (m) 8 juni 2006 Bonus till statliga vd:ar
Interpellationsdebatt 2005/06:439 av Wahlgren, Marie (fp) 8 juni 2006 Universiteten och arbetsmarknadsbehovet
Interpellationsdebatt 2005/06:428 av Wikström, Cecilia (fp) 8 juni 2006 Svenska som nationellt språk i Sverige
Interpellationsdebatt 2005/06:412 av Wikström, Cecilia (fp) 8 juni 2006 Universitetsforskningens oberoende
Interpellationsdebatt 2005/06:471 av Qarlsson, Annika (c) 7 juni 2006 Riksintag på turistledarprogrammet i Dals Ed
Interpellationsdebatt 2005/06:398 av Nilsson, Ulf (fp) 7 juni 2006 Språkval inom samhällsvetenskapsprogrammet
Interpellationsdebatt 2005/06:384 av Narti, Ana Maria (fp) 7 juni 2006 Konfessionella friskolor
Interpellationsdebatt 2005/06:469 av Andreasson, Martin (fp) 7 juni 2006 Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation
Interpellationsdebatt 2005/06:450 av Israelsson, Margareta (s) 7 juni 2006 Vaccination mot pneumokocker
Interpellationsdebatt 2005/06:443 av Aronson, Marita (fp) 7 juni 2006 Föräldrastöd
Interpellationsdebatt 2005/06:436 av Hellquist, Solveig (fp) 7 juni 2006 Anmälningsskyldigheten och barn som far illa