Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2005/06:UbU22 30 maj 2006 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.
Debatt om förslag 2005/06:UbU14 5 maj 2006 Grundskolan
Debatt om förslag 2005/06:UbU13 5 maj 2006 Fristående skolor m.m.
Debatt om förslag 2005/06:UbU16 21 april 2006 Lärarutbildning och lärare
Debatt om förslag 2005/06:UbU7 8 februari 2006 Särskolan och specialskolan
Debatt om förslag 2005/06:UbU5 8 februari 2006 Studiestödsfrågor
Debatt om förslag 2005/06:UbU2 8 december 2005 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2005/06:UbU1 8 december 2005 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning