Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2012/13:KU21 19 juni 2013 Beslut
Debatt om förslag 2012/13:FiU20 19 juni 2013 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2012/13:KU21 18 juni 2013 Redogörelser för behandlingen av riksdagens skrivelser
Beslut 2012/13:UFöU4 18 juni 2013 Beslut
Beslut 2012/13:SfU14 18 juni 2013 Beslut
Beslut 2012/13:FiU21 18 juni 2013 Beslut
Debatt om förslag 2012/13:KU20 18 juni 2013 Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2012/13:SfU14 17 juni 2013 Etableringsförberedande insatser för asylsökande