Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:FiU34 17 juni 2013 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2012
Beslut 2012/13:JuU23 17 juni 2013 Beslut
Beslut 2012/13:AU12 17 juni 2013 Beslut
Beslut 2012/13:AU11 17 juni 2013 Beslut
Beslut 2012/13:NU24 17 juni 2013 Beslut
Beslut 2012/13:NU22 17 juni 2013 Beslut
Beslut 2012/13:NU21 17 juni 2013 Beslut
Debatt om förslag 2012/13:FiU21 17 juni 2013 Vårändringsbudget för 2013
Debatt om förslag 2012/13:JuU23 17 juni 2013 Tolkning och översättning i brottmål
Debatt om förslag 2012/13:AU12 17 juni 2013 Etablering av utrikes födda genom företagande