Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:FöU14 19 september 2013 Jämställdhet och genusfrågor
Debatt om förslag 2012/13:FöU13 19 september 2013 Försvarsmakten och vissa miljöfrågor
Debatt om förslag 2012/13:AU12 17 juni 2013 Etablering av utrikes födda genom företagande
Debatt om förslag 2012/13:FöU9 23 maj 2013 Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband
Debatt om förslag 2012/13:AU9 16 maj 2013 Anmälningsskyldighet vid utstationering
Debatt om förslag 2012/13:FöU7 15 maj 2013 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Debatt om förslag 2012/13:AU8 24 april 2013 Arbetsrätt
Debatt om förslag 2012/13:FöU10 18 april 2013 Hemvärnet
Debatt om förslag 2012/13:FöU8 18 april 2013 Samhällets räddningstjänst