Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:FöU14 19 september 2013 Jämställdhet och genusfrågor
Debatt om förslag 2012/13:FöU13 19 september 2013 Försvarsmakten och vissa miljöfrågor
Debatt om förslag 2012/13:UbU7 12 juni 2013 Skolväsendet
Debatt om förslag 2012/13:UbU15 5 juni 2013 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.
Debatt om förslag 2012/13:FöU9 23 maj 2013 Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband
Debatt om förslag 2012/13:FöU7 15 maj 2013 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Debatt om förslag 2012/13:UbU12 2 maj 2013 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
Debatt om förslag 2012/13:UbU16 24 april 2013 Utökad undervisningstid i matematik
Debatt om förslag 2012/13:FöU10 18 april 2013 Hemvärnet