Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:KU13 16 januari 2013 Snabbare omval
Debatt om förslag 2012/13:KU8 16 januari 2013 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Debatt om förslag 2012/13:KU1 5 december 2012 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Öppet sammanträde 29 november 2012 Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet
Debatt om förslag 2012/13:KU9 28 november 2012 Reglering av riksdagens nämnder
Debatt om förslag 2012/13:KU7 14 november 2012 Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter
Debatt om förslag 2012/13:KU6 14 november 2012 Ändringar i radio- och tv-lagen
Debatt om förslag 2012/13:KU3 24 oktober 2012 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter
Debatt om förslag 2012/13:KU2 24 oktober 2012 Sekretess för uppgifter i utländska databaser