Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:KU14 20 mars 2013 Subsidiaritet och proportionalitet
Debatt om förslag 2012/13:MJU10 13 mars 2013 Landsbygdspolitik m.m.
Debatt om förslag 2012/13:MJU9 13 mars 2013 Livsmedelspolitik
Debatt om förslag 2012/13:MJU8 13 mars 2013 Avfall och kretslopp
Debatt om förslag 2012/13:FöU3 20 februari 2013 Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet
Debatt om förslag 2012/13:KU12 30 januari 2013 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Debatt om förslag 2012/13:KU13 16 januari 2013 Snabbare omval
Debatt om förslag 2012/13:KU8 16 januari 2013 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Debatt om förslag 2012/13:MJU2 17 december 2012 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel