Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:KU14 20 mars 2013 Subsidiaritet och proportionalitet
Debatt om förslag 2012/13:TU9 6 mars 2013 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar
Debatt om förslag 2012/13:FöU3 20 februari 2013 Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet
Debatt om förslag 2012/13:KU12 30 januari 2013 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Debatt om förslag 2012/13:KU13 16 januari 2013 Snabbare omval
Debatt om förslag 2012/13:KU8 16 januari 2013 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Debatt om förslag 2012/13:TU2 13 december 2012 Transportsystemets inriktning
Debatt om förslag 2012/13:TU1 13 december 2012 Utgiftsområde 22 Kommunikationer