Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppen utfrågning 11 april 2013 KU-utfrågning om granskningsärende
Debatt om förslag 2012/13:KU18 10 april 2013 Vallagsfrågor m.m.
Debatt om förslag 2012/13:TU7 27 mars 2013 Trafiksäkerhet
Debatt om förslag 2012/13:KU14 20 mars 2013 Subsidiaritet och proportionalitet
Debatt om förslag 2012/13:TU9 6 mars 2013 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar
Debatt om förslag 2012/13:KU12 30 januari 2013 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Debatt om förslag 2012/13:KU13 16 januari 2013 Snabbare omval
Debatt om förslag 2012/13:KU8 16 januari 2013 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen