Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:SkU17 20 mars 2013 Beskattning av företag, kapital och fastighet
Debatt om förslag 2012/13:KU14 20 mars 2013 Subsidiaritet och proportionalitet
Debatt om förslag 2012/13:SkU20 13 mars 2013 Skatteförfarande och folkbokföring
Debatt om förslag 2012/13:SkU18 13 mars 2013 Mervärdesskatt
Debatt om förslag 2012/13:TU9 6 mars 2013 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar
Debatt om förslag 2012/13:KU12 30 januari 2013 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Debatt om förslag 2012/13:SkU14 23 januari 2013 Personalliggare för tvätteribranschen
Debatt om förslag 2012/13:KU13 16 januari 2013 Snabbare omval
Debatt om förslag 2012/13:KU8 16 januari 2013 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen