Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:MJU2 17 december 2012 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Debatt om förslag 2012/13:MJU1 13 december 2012 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Debatt om förslag 2012/13:SfU1 12 december 2012 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
Debatt om förslag 2012/13:SfU2 7 december 2012 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2012/13:SfU4 5 december 2012 Vissa internationella socialavgiftsfrågor
Debatt om förslag 2012/13:SfU3 5 december 2012 Vissa frågor om underhållsstöd
Öppet sammanträde 20 november 2012 Öppet sammanträde om sjukförsäkringen
Öppen utfrågning 13 november 2012 AP-fondernas framtid
Öppen utfrågning 2 oktober 2012 Effekterna av rehabiliteringskedjan
Debatt om förslag 2006/07:SfU12 14 juni 2007 Bidragsbrottslag
Debatt om förslag 2006/07:MJU17 8 juni 2007 Ett utvidgat miljöansvar