Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2013/14:KU35 5 mars 2014 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering
Debatt om förslag 2013/14:KU12 5 februari 2014 Kommunala och regionala frågor
Debatt om förslag 2013/14:TU8 29 januari 2014 Infrastrukturavgifter på väg
Debatt om förslag 2013/14:TU6 29 januari 2014 Sjöfartsfrågor
Debatt om förslag 2013/14:KU11 29 januari 2014 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Debatt om förslag 2013/14:KU5 22 januari 2014 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Debatt om förslag 2013/14:TU1 17 december 2013 Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Debatt om förslag 2013/14:KU9 16 december 2013 Tillgänglighet och deltagande i val
Debatt om förslag 2013/14:KU1 4 december 2013 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse