Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2013/14:KU7 27 november 2013 Vital kommunal demokrati
Debatt om förslag 2013/14:KU8 21 november 2013 Fler avdelningar i Lagrådet
Debatt om förslag 2013/14:KU6 20 november 2013 Sekretess i det internationella samarbetet
Öppet sammanträde 19 november 2013 Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet
Debatt om förslag 2013/14:TU3 13 november 2013 Postservice och grundläggande betaltjänster
Öppen utfrågning 24 oktober 2013 Öppen utfrågning om romers situation i Sverige
Debatt om förslag 2013/14:KU2 23 oktober 2013 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur
Debatt om förslag 2013/14:KU3 2 oktober 2013 Omställningsstöd för riksdagsledamöter
Debatt om förslag 2012/13:KU21 18 juni 2013 Redogörelser för behandlingen av riksdagens skrivelser
Debatt om förslag 2012/13:KU20 18 juni 2013 Granskningsbetänkande