Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:JuU7 24 januari 2018 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar
Debatt om förslag 2017/18:JuU19 14 december 2017 Polisens kameraövervakning
Debatt om förslag 2017/18:JuU1 6 december 2017 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Debatt om förslag 2017/18:SkU4 29 november 2017 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
Debatt om förslag 2017/18:SkU1 29 november 2017 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Debatt om förslag 2017/18:JuU8 22 november 2017 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten
Debatt om förslag 2017/18:JuU5 22 november 2017 Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet