Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:UbU32 19 juni 2018 Riktade statsbidrag till skolan
Debatt om förslag 2017/18:NU22 15 juni 2018 Energipolitikens inriktning
Debatt om förslag 2017/18:UbU29 12 juni 2018 Myndighetskapital vid universitet och högskolor
Debatt om förslag 2017/18:NU19 5 juni 2018 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
Debatt om förslag 2017/18:UbU25 30 maj 2018 Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande
Debatt om förslag 2017/18:NU18 29 maj 2018 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel
Debatt om förslag 2017/18:NU16 29 maj 2018 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri
Debatt om förslag 2017/18:UbU27 23 maj 2018 Samling för skolan