Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:UFöU2 15 december 2017 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Debatt om förslag 2017/18:NU2 11 december 2017 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Debatt om förslag 2017/18:NU1 11 december 2017 Utgiftsområde 24 Näringsliv
Debatt om förslag 2017/18:NU3 6 december 2017 Utgiftsområde 21 Energi
Debatt om förslag 2017/18:NU4 23 november 2017 Statliga företag
Debatt om förslag 2017/18:NU8 25 oktober 2017 Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen
Debatt om förslag 2006/07:NU14 24 maj 2007 Vissa konkurrenspolitiska frågor
Debatt om förslag 2006/07:NU11 24 maj 2007 Vissa energipolitiska frågor
Debatt om förslag 2006/07:UFöU2 11 april 2007 Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon
Debatt om förslag 2006/07:NU6 28 mars 2007 Vissa näringspolitiska frågor