Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:FiU8 27 september 2017 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Debatt om förslag 2008/09:FiU42 23 juni 2009 Finansiell tillsyn
Debatt om förslag 2008/09:FiU21 17 juni 2009 Vårtilläggsbudget för 2009
Debatt om förslag 2008/09:FiU20 17 juni 2009 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2008/09:FiU27 12 juni 2009 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Öppen utfrågning 19 maj 2009 Finanspolitiska rådets rapport
Debatt om förslag 2008/09:FiU25 7 maj 2009 Statlig förvaltning