Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2008/09:FiU3 19 december 2008 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2008/09:FiU2 19 december 2008 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2008/09:FiU19 18 december 2008 Stärkta insatser för fordonsindustrin
Debatt om förslag 2008/09:SkU19 10 december 2008 Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag
Debatt om förslag 2008/09:SkU18 10 december 2008 F-skatt åt fler
Debatt om förslag 2008/09:SkU17 10 december 2008 Undvikande av internationell dubbelbeskattning
Debatt om förslag 2008/09:SkU12 10 december 2008 Sänkt skatt på förvärvsinkomster
Debatt om förslag 2008/09:SkU1 27 november 2008 Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket
Debatt om förslag 2008/09:SkU16 26 november 2008 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man, m.m.
Debatt om förslag 2008/09:SkU8 26 november 2008 Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte