Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:93 av David Josefsson (M) 15 november 2019 Migrationsdomstolar och handläggningstider
Interpellationsdebatt 2019/20:74 av Katarina Brännström (M) 15 november 2019 Brott mot välfärden
Interpellationsdebatt 2019/20:81 av Edward Riedl (M) 15 november 2019 Nytt regemente till Umeå
Interpellationsdebatt 2019/20:99 av Saila Quicklund (M) 12 november 2019 Dödsfall på jobbet
Interpellationsdebatt 2019/20:87 av Désirée Pethrus (KD) 12 november 2019 En undersökningskommission för fallet Dawit Isaak
Interpellationsdebatt 2019/20:63 av Joar Forssell (L) 12 november 2019 Kinastrategin och stödet till demokratisk utveckling i Hongkong
Interpellationsdebatt 2019/20:105 av Lars Beckman (M) 12 november 2019 Det statliga bolaget Metria
Interpellationsdebatt 2019/20:69 av David Josefsson (M) 12 november 2019 Krångliga regler för företag
Interpellationsdebatt 2019/20:82 av Carl-Oskar Bohlin (M) 12 november 2019 Utredning av strandskyddet
Interpellationsdebatt 2019/20:84 av Kjell Jansson (M) 12 november 2019 Stärkt äganderätt och strandskydd
Interpellationsdebatt 2019/20:41 av Maria Stockhaus (M) 12 november 2019 Barns idrottande och bullernivåer
Interpellationsdebatt 2019/20:72 av Hans Rothenberg (M) 8 november 2019 Snedvriden konkurrens