Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppet sammanträde 21 september 2018 Återrapportering
Debatt med anledning av vårpropositionen 16 april 2018 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande
Öppet sammanträde 21 februari 2018 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Öppet sammanträde 7 december 2017 Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet
Öppet sammanträde 15 november 2017 Öppet sammanträde i EU-nämnden med statsministern
Öppet sammanträde 28 september 2017 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Debatt med anledning av vårpropositionen 9 april 2014 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande
Öppet sammanträde 19 november 2013 Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet