Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:MJU8 15 mars 2017 Biologisk mångfald
Debatt om förslag 2016/17:SoU12 2 mars 2017 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel
Debatt om förslag 2016/17:SoU6 2 mars 2017 Apoteks- och läkemedelsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:MJU11 1 mars 2017 Jakt och viltvård
Debatt om förslag 2016/17:MJU7 22 februari 2017 Giftfri vardag
Debatt om förslag 2016/17:SoU5 1 februari 2017 En ny hälso- och sjukvårdslag
Debatt om förslag 2016/17:SoU4 11 januari 2017 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
Debatt om förslag 2016/17:SoU1 15 december 2016 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Debatt om förslag 2016/17:MJU1 14 december 2016 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Debatt om förslag 2016/17:MJU2 7 december 2016 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Debatt om förslag 2016/17:SoU3 16 november 2016 Ett reformerat bilstöd