Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppet samråd 19 juni 2019 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Öppet samråd 27 maj 2019 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Öppet samråd 8 maj 2019 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Debatt om förslag 2018/19:FöU8 10 april 2019 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Öppet samråd 10 april 2019 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Debatt om förslag 2018/19:FöU7 10 april 2019 Civilt försvar och krisberedskap
Debatt om förslag 2018/19:FöU9 3 april 2019 Militära frågor
Öppet samråd 20 mars 2019 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Debatt om förslag 2018/19:FöU6 27 februari 2019 Försvarspolitik
Debatt om förslag 2018/19:FöU10 27 februari 2019 Riksrevisionens rapport Nationellt försvar på regional nivå
Debatt om förslag 2018/19:FöU4 14 februari 2019 En ny kustbevakningslag