Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppet samråd 10 april 2019 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Debatt om förslag 2018/19:FöU7 10 april 2019 Civilt försvar och krisberedskap
Debatt om förslag 2018/19:FiU34 4 april 2019 Offentlig upphandling
Debatt om förslag 2018/19:FöU9 3 april 2019 Militära frågor
Debatt om förslag 2018/19:FiU22 27 mars 2019 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
Öppet samråd 20 mars 2019 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Debatt om förslag 2018/19:FiU26 6 mars 2019 Kommunala frågor
Debatt om förslag 2018/19:FöU6 27 februari 2019 Försvarspolitik
Debatt om förslag 2018/19:FöU10 27 februari 2019 Riksrevisionens rapport Nationellt försvar på regional nivå
Debatt om förslag 2018/19:FöU4 14 februari 2019 En ny kustbevakningslag