Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:SkU25 17 juni 2020 Vissa ändringar i avfallsskattelagen
Debatt om förslag 2019/20:SkU24 17 juni 2020 Skatteförfarande och folkbokföring
Debatt om förslag 2019/20:FiU20 16 juni 2020 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2019/20:UFöU4 11 juni 2020 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali